Uczestnictwo w Akcji WOŚP “ Ratujemy i uczymy ratować”

Szkoła Podstawowa w Świerznie  wzięła udział w akcji WOŚP  “ Ratujemy i uczymy ratować”- „REKORD”  w dniu 16.10.2013 r.

W akcji przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej  w godz. 12.00 do 12.30 wzięło udział 92 uczniów i 9 nauczycieli na 5 fantomach. Uczniowie ze względu na małą liczbę fantomów zmieniali się podczas trwania akcji. Każdy uczeń wykonał raz uciskanie fantomu a 30 uczniów 2 razy.